Log in

วัดจันทนาราม

วัดจันทนาราม จันทบุรี ตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี เยื้องกับชุมชนริมแม่น้ำจันทบูร ตามประวัติได้กล่าวไว้ว่าเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณสร้างเมื่อใดไม่มีใครบอกได้ และเป็นวัดแห่งเตียวในตัวเมืองจันทบุรีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรี จึงเป็นวัดหลักที่จัดประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ

วัดจันทนารามเป็นวัดป่าฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีต้นจันท์และต้นพิกุลใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก คำว่าจันทนารามน่าจะเป็นชื่อที่เรียกกันหรือตั้งขึ้น โดยอาศัยป่าต้นจันท์เป็นนิมิตหมาย เพราะคำว่าจันทนะเป็นชื่อ ของต้นไม้ ไม่ใช่ "จันทระ" ซึ่งเป็นชื่อของพระจันทร์

ตามประวัติบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 ราวปีพุทธศักราช 2368 วัดทรุดโทรมมากจวนจะร้างชาวบ้านจึงได้อาราธนาพระอุปัชฌาย์นวมจันทิสสโร จากวัดบ้านเกาะคือเป็นคลองลัด ต.จันทนิมิตในปัจจุบันอยู่ไม่ห่างไกลจากวัดจันทนารามมากนักเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 1 (วัดนี้ได้เลิกร้างและย้ายมารวมกับวัดจันทนาราม)เมื่อท่านมาเป็นเจ้าอาวาสก็เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและโบสถ์หลังเดิมซึ่งอยู่ริมแม่น้ำใกล้ต้นมะขามเทศใหญ่ในปัจจุบันได้ถูกปลวกทำลายถูกน้ำเซาะพังอยู่เรื่อยๆท่านจึงได้ย้ายไปสร้างใหม่ห่างจากบริเวณเดิมไปทางทิศใต้ประมาณ 28 เมตร คือหลังปัจจุบันนี้ได้มีการซ่อมแซมหลายครั้งจนไม่ปรากฏสภาพเดิมสร้างเสร็จฉลองเมื่อปีฉลู 2384 โบสถ์หลังนี้จึงเป็นโบสถ์หลังที่ 2 ของวัดนี้

ตามประวัติบันทึกว่าท่านได้เข้าไปกรุงเทพ ฯ ญัตติเป็นคณะธรมยุตโดยมีพระบาทพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ครั้งยังทรงผนวชอยู่เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้อยู่กับท่านจนพ้นนิสัยแล้วจึงทูลลากลับมายังวัดจันทนารามนับว่าท่านเป็นต้นกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดจันทบุรีวัดจันทนารามได้เจริญรุ่งเรืองมาระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาเสื่อมโทรมไปอีก สลับไปมาอย่างนี้เป็นเวลาประมาณ 74 ปี มีเจ้าอาวาสติดต่อกันมา 7 องค์ จนถึงปีพุทธศักราช 2442 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อครั้งยังเป็นกรมหมื่น ได้โปรดเกล้าให้ พระปลัดแสง สุปภาโส วัดเครือวัลย์ กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรีมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 8ภายหลังได้รับสัญญาบัตรเป็นพระครูครุนาถสมาจาร ได้ปรับปรุงภายในวัดขึ้นใหม่จากฝ่ายวิปัสสนาธุระมาเป็นฝ่ายคันถธุระคือฝ่ายปริยัติได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมจัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2443 (ร.ศ.119) โรงเรียนสอนบาลีเมื่อปี 2462

ที่อยู่

1 หมู่ 9 ถ.ท่าหลวง ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Last modified onTuesday, 12 May 2015 09:24
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C