Menu

จันทบุรีสอนขับรถยนต์

จันทบุรีสอนขับรถยนต์ ถนนพระยาตรัง เปิดสอนขับรถยนต์ส่่วนบุคคลทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ฯ แก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การขับรถยนต์อย่างถูกวิธีและกฎจราจรต่างๆ เพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล รับรองผลจนเป็น มีทั้งหลักสูตรธรรมดา และหลักสูตรเร่งรัดให้เลือกตามความต้องการ

จันทบุรีสอนขับรถยนต์ สอนให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์และกฎจราจรที่ถูกต้อง จนสามารถที่จะสอบและได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล แล้วจะนำนักเรียนทุกคนออกขับรถบนถนนใหญ่ และถนนในเมือง เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความกล้าและมั่นใจที่จะขับขี่รถยนต์ของตนเองบนท้องถนนได้อย่างเชี่ยวชาญ

หลักการสอน

 • สอนโดยมีเทคนิคการสอน วันเดียวสามารถเริ่มขับรถยนต์ได้
 • สอนอย่างถูกหลัก ผู้เรียนสามารถขับรถยนต์ได้ด้วยความมั่นใจ
 • สอนโดยครูที่ผ่านงานมาแล้วกว่า 10 ปี มีมารยาท และจรรยาบรรณ
 • สอนเป็นรายชั่วโมง ทั้งทฤษฎี คู่กับการปฏิบัติ รับรองผลจนเป็น
 • ใช้ครูผู้สอน 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
 • สอนด้วยรถยนต์ติดแอร์ ตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนจบ ทัังเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ฯ
 • สอนในสนามจนมีความชำนาญพอ เช่น สอนให้ออกรถ กลับรถ จอดรถในที่คับขัน และเทคนิคการออกรถเมื่อติดบนสะพานหรือเนิน โดยการใช้และไม่ใช้เบรคมือช่วย
 • นำไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ขนส่ง โดยใช้บริการรถยนต์ของทางโรงเรียนฟรี
 • เมื่อได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ทางโรงเรียนจะนำขับออกสู่ถนนใหญ่ ถนนในตัวเมืองตามเส้นทางต่างๆ ที่นักเรียนต้องใช้ หรือต้องการจะไป

หลักสูตรการเรียน/อัตราค่าเรียน

 • เรียนได้ทุกวัน วันละ 1 - 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า ตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น. (โดยการนัดหมายเวลาเรียนไว้ล่วงหน้า)
เกียร์ธรรมดา เกียร์ออโตฯ
10 ชั่วโมง 3,500 บาท 10 ชั่วโมง 4,000 บาท
16 ชั่วโมง 5,000 บาท 16 ชั่วโมง 5,500 บาท
20 ชั่วโมง 6,000 บาท 20 ชั่วโมง 6,500 บาท

การชำระเงิน

 • ชำระเงินครบจำนวนตามหลักสูตรที่เลือกก่อนชั่วโมงแรกของการเรียน และรับใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง 

หลักเกณฑ์และหลักฐานการทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 • ผู้ที่จะขอทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 • ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ
 • พาสปอร์ต (เฉพาะผู้ที่ขอใบขับขี่สากล)

หมายเหตุ

 • การนับเวลาเรียน จะนับจำนวนครั้งหรือจำนวนเวลาที่มาเรียนจริงเท่านั้น
 • หลักสูตร 20 ชั่วโมง พิเศษ รับรองผลจนเป็น
 • หากไม่มีเวลาเรียนนานพอ ติดต่อเรียนหลักสูตรเร่งรัดได้
 • ถ้าจะซ้อมมือ คิดชั่วโมงละ 400 บาท

ที่อยู่

37 ถ.พระยาตรัง (ปากซอยพระยาตรัง 3/ข้างองค์การโทรศัพท์) ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 091 776 9946, 084 726 7490

แผนที่

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที
ล๊อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
กลับด้านบน
deal-banner-728x90
ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
ที่พัก
ที่กิน-ดื่ม ในจันทบุรี
ที่ซื้อของฝาก-ของพื้นเมือง

การติดต่อเว็บไซต์

 • 2/2 ซอยพระยาตรัง 3 หมู่ที่ 12
  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง
  จังหวัดจันทบุรี 22000
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.